Autós videók - vicces videók
    BELÉPÉS
Azonosító: Jelszó:
REGISZTRÁLOK   |   JELSZAVAM?  
 
Autós Videók
2024 július 20.
Autós videók a világ minden tájáról
  FŐOLDAL  |   TAGOK  |   SAJÁT DOLGAIM  |  AJÁNLOK
  
  VIDEÓK

 
     
Sofőrök

Balesetek

Reklám filmek

Érdekességek

Egyéb jármű

Vicces

Közlekedés

Üldözések

Gyártás

Öreg autók

Játék autók

Rendőrök

Ugratások

Autócsodák

Kiállítások

Trükkök

VS.

Gyorsulás

Versenyzők

Versenyek

Roncsderbik

 
     
  KÉPEK  
   
   
HIRDETÉS
Profi weblap
Ha igazán profi weblapot szeretne, itt nézzen körül! Flash oldalak, animációk, 3D-s effektek.
www.oab.hu
 
Az Ön reklámjának a helye
Kipróbálható hirdetési felület. A jóváhagyáshoz csak egy normál díjas SMS-t kell küldenie. Ha érdekli, katt ide!
www.weblaphirdetes.hu
   
ÖRÖKIFJAK.HU
Várjuk 50+ korosztályt hír- és vélemény oldalunkra. Hírfolyam melyet a tagok írnak, társkeresés.
https://orokifjak.hu
   
Könyvelőt keres?
Több mint 100 könyvelõ, adótanácsadó, könyvvizsgáló adatát találja meg oldalunkon.
www.magyarkonyvelok.hu
   
3D-s animáció készítés
Szeretne saját 3D-s animációt weboldalára? Nézze meg a kínálatunkat és hívjon minket!
www.weblapbank.hu
   
Internetáruház
Legyen saját webáruháza néhány nap alatt. Próba webáruházunkat itt megtekintheti.
www.internetaruhaz.hu
 

CIMKE FELHŐ az autós videók oldalon

Alkohol Állatok Aranyos Átverés Autóvezetés Baleset Bébi Buli Bulvár Bűnügy Divat Durva Egészség-betegség Életmód Érdekes Erotika Esés Félreértés Gusztustalan Gyerekek Gyerekszáj Hétköznap Híresség Hobbi Humor Idióta Játék Kandi kamera Karambol Karrier Kövérek-soványak Közélet Kultúra Lányok-fiúk Lúzer Megdöbbentő Meglepetés Morbid Munka-munkahely Nők-férfiak Öltözködés Otthon-család Párkapcsolat Paródia Poén Rajongók Reklám-hirdetés Rendőr Részegek Sport Szabadidő Szépség Szerelem Szerencse Szexi Szőke nő Szórakozás Sztárok Tánc Technikai Teherautók Trükk Tudomány Utazás Üzleti Verekedés Verseny Veszélyes Vicces Zene

     Új tartalom feltöltése 2024.02.01-ig szünetel.
SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
az Autós Videók oldalon

1.
A weboldalt AUTOSVIDEOK elnevezés alatt (továbbiakban Weboldal) az Országos Adatbank Kft. (2014 Csobánka, Nádas u. 2946/4.) továbbiakban Üzemeltető üzemelteti. A Weboldal megjelenéséhez fűződő szerzői jogok az Üzemeltetőt illetik.

A Weboldal autós videók, autós képek címszavak alatt tartalmaz autós videókat, autós képeket.
A szolgáltatás igénybevételére harmadik személyek a továbbiakban: Felhasználók, és az üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető között az alább rögzített általános szerződési feltételekkel jön létre.

Az ügyletre a távollévők között kötött szerződésről rendelkező 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet irányadó.
Az Üzemeltető fenntartja a jogot az általános szerződési feltételek módosítására. A módosított általános szerződési feltételeket az Üzemeltető a jelen szerződés közzétételével azonos módon közzéteszi. A Felhasználó részéről a módosított általános szerződési feltételek elfogadottnak minősülnek, ha az Üzemeltető szolgáltatását a közzétételt követően igénybe veszi.
A AUTOSVIDEOK weblapon az Üzemeltető a 2001. évi CVIII. törvény 2. lc) pontjában meghatározott tárhelyszolgáltatást nyújtja. Az Üzemeltető feladata kizárólag a Felhasználók által feltöltött videó tartalmak tárolására és nyilvánossághoz való közvetítésére terjed ki.

2.
Az Üzemeltető és a Felhasználó között tárolóhely igénybevételére a szerződés az Üzemeltető által közzétett általános szerződési feltételeknek a felhasználó részéről történő elfogadásával jön létre.
A szerződés létrejöttéhez a Felhasználó a Weboldalon az Üzemeltető által kért adatok közlésével regisztráltatja magát a rendszerbe. Az általános szerződési feltételek elfogadását jelenti az, ha az Üzemeltető által kért regisztrációt a Felhasználó kezdeményezi és a visszagigazoló e-mait visszaküldi. A távollévő felek között a szerződés az első bejelentkezéssel lép hatályba.

3.
A felhasználó a szolgáltatást a regisztrációban általa meghatározott azonosító és jelszó alatt veszi igénybe. A szoltáltatást csak 16 évét betöltő személy veheti igénybe. Ezt a regisztácó során megadott születési év kötelező kitoltésével ellenőrizzük. A jelszó titokban tartásáért kizárólag a felhasználó felel. A felhasználó tudomásul veszi, hogy adatait bárki módosíthatja, aki az azonosítóját és jelszavát megismeri. A jelszó megváltoztatására, az azonosító ismeretében a Felhasználó bármikor jogosult. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy információ és adatvédelem miatt a Felhasználó jelszavát kivételes esetben megváltoztassa. Erről az üzemeltető a felhasználót egyidejűleg e-mailben értesíti.

4.
A Felhasználó szavatol a regisztrációban közölt adatok valódiságáért. Az adatokban bekövetkezett változásokról a Felhasználó új regisztrációval haladéktalanul értesíti az üzemeltetőt. A szerződés a felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik, ha a regisztrációban közölt adatokkal szemben kétség merül fel. A szerződés megszűnésével egyidejűleg az üzemeltető a Felhasználót törli a rendszerből.
A jelszó titkos és biztonságos kezelése a Felhasználó joga és kötelezettsége. Nem terheli az Üzemeltetőt felelősség olyan esemény és/vagy kár okán, ami a Felhasználó kötelezettségének hibás teljesítéséből adódik.
Az Űzemeltető kifejezetten szavatol azért, hogy a Felhasználónak a regisztrációban közölt adatait harmadik személynek a Felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja ki.

5.
A Felhasználó a Weboldalt saját felelősségére használja. Az Üzemeltető nem felel a váratlan technikai hibákból, vagy a rendszert érintő támadásból eredő esetleges károkért, vagy olyan adatvesztés miatt, amely előre nem látható okból következik be.

6.
A Felhasználó ellentétes nyilatkozatáig a Felhasználó a regisztrációval felhatalmazza az Üzemeltetőt arra, hogy a jogviszony tartama alatt az Üzemeltető a saját gazdasági tevékenységéről, újdonságokról, akciókról a felhasználót e-mailben értesítse, és mint reklámozással foglalkozó gazdasági társaság, reklámokat küldjön neki.

7.
A jogviszony tartama alatt a Felhasználónak a regisztrációban közölt adatait az üzemeltető a honlap működéséhez szükséges rendszerben elkülönítetten, biztonságosan és harmadik személy részére hozzá nem férhetően tárolja. Az adatokat a jogviszony megszűnésével egyidejűleg az Üzemeltető a rendszerből törli. Nem terheli a felelősség az Üzemeltetőt azért, ha az adatok törlése tőle el nem várható technikai feltételek hiánya miatt hiúsult meg részben vagy egészében.

8.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a AUTOSVIDEOK weboldal digitális képek, videók tárolására, megosztására szolgál. A Felhasználó a szolgáltatást kizárólag a rendeltetésének meghatározott célra használja fel. A Felhasználó jóváhagyólag veszi tudomásul azt, hogy ellentétes nyilatkozatáig, a AUTOSVIDEOK Weboldalon tárolt dokumentumait és a dokumentumokhoz közölt adatait - pl. becenév, bemutatkozás saját honlapcímen - a Weboldal bármelyik látogatója megismerheti. A szolgáltatás igénybevételével a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa létrehozott publikus albumokban tárolt képek, videók az AUTOSVIDEOK oldalain megjelenjenek.
A Felhasználó szavatol azért, hogy az általa közzétett képek és/vagy videófelvételek harmadik személynek a szerzői és szomszédos jogok jogvédelem alá eső jogait nem sértik, továbbá szavatol azért is, hogy a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői és szomszédos jogok megsértéséből eredő valamennyi kötelezettség kizárólag a Felhasználót terhelik. A Felhasználó és az Üzemeltető közötti szerződés a felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik akkor, ha a Felhasználó által közzétett fotók és/vagy videófelvételek szerzői és szomszédos jogainak a tárgyában súlyos kétség merül fel. Az Üzemeltető jogosult a szerződés megszűnésére hivatkozással - utalva arra, hogy a szerzői és szomszédos jogok megsértésének lehetősége áll fenn - a szolgáltatást azonnali hatállyal megszüntetni.
A Felhasználó szavatol továbbá azért, hogy mindaz, amit ő a AUTOSVIDEOK honlapon közzétesz, nem sérti harmadik személyek személyiségi jogait, nem sért üzleti titkot, a közzétételt harmadik személyek nem ellenezték, illetve ahhoz kifejezetten hozzájárultak, valamint a közzététel jogszabály előírásokba nem ütközik. Ezen jogok fennállásának tekintetében a szerzői és szomszédos jogokra irányadó, fent körülírt rendelkezéseket kell alkalmazni.

9.
Az Üzemeltető közli, hogy a AUTOSVIDEOK honlappal kapcsolatosan minden joggal, ami a AUTOSVIDEOK fogalmához, a AUTOSVIDEOK grafikus megjelenéséhez kötődik, kizárólagosan ő rendelkezik. A Felhasználó e jogokat csak az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhatja.

10.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy a AUTOSVIDEOK weboldalon általa feltöltött vagy létrehozott publikus tartalom:
- nem sértheti más személy szerzői és szomszédos jogait,
- nem sértheti harmadik személy személyiséghez fűződő jogait,
- nem sértheti az emberi méltóságot, valamint nem lehet alkalmas valamely nemzet, közösség, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbség vagy bármely többség, továbbá valamely vallási közösség vagy ezek bármely tagja elleni, a közösséghez tartozása miatt történő gyűlölet keltésére vagy erőszakra felhívásra,
- nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, így különösen, a tartalom nem lehet alkalmas terrorcselekmény elkövetésére való felhívásra,
közösség elleni uszításra, a nemzetiszocialista vagy kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadására, illetve, ha gyermekpornográf tartalom megosztására, terjesztésére
vagy továbbítására,
- nem ütközhet a gazdasági társaságok közötti versenykorlátozás tilalmába,
- nem sérthet üzleti adatokat és titkokat,
- általában nem ütközhet jogszabályok előírásaiba,
- nem tölthet fel és nem oszthat meg olyan tartalmat illetve információt, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy meghatározó eleme az erőszak, illetve a szexualitás közvetlen, naturális ábrázolása * (részletek a következő 10/a részben kerülnek kibontásra)
- terrorista tartalmak megjelenítése, vagy az erre utaló tartalom feltöltése vagy terjesztése tilos az oldalunkon,
- nem sértheti az üzemeltetőnek a weboldalhoz fűződő szerzői jogait, valamint az üzemeltető jó hírnevét és közzétett arculatát.

10/a Kiskorúak védelmére szolgáló szabályozás:
Ezen pontban felsorolt tartalmak elhelyezése tilos az oldalunkon.

1. A kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására alkalmas tartalmak:
A kiskorúak fejlődésének károsítására alkalmas tartalmak nagy része a véleménynyilvánítás szabadsága körébe tartozik. A véleménynyilvánítások többsége önmagában nem jogellenes,
ennélfogva szabadon közölhetők és terjeszthetők, amennyiben azonban az adott tartalom, - köztük a véleménynyilvánítás is - károsan befolyásolhatja a kiskorúak fizikai, szellemi vagy
erkölcsi fejlődését, a kiskorúak számára káros tartalomnak minősül.

1.1. Erőszakos tartalmak:
A kiskorúak fizikai, szellemi, lelki vagy erkölcsi fejlődésének károsítására alkalmas tartalmak (a továbbiakban: kiskorúak fejlődésének károsítására alkalmas tartalom) közé sorolhatók az
erőszakot ábrázoló tartalmak,
- amelyekben durva, brutális, különösen kegyetlen erőszakos cselekedetek fordulnak elő,
- az erőszak ábrázolása részletező, elnyújtott, naturális, vagy
- amelyekben az egyes erőszakos cselekmények oly mértékben elhúzódóan és kegyetlen részletességgel kerülnek ábrázolásra, hogy az messze túllépi a dramaturgiailag szükségszerűt, illetve
- amelyekben az erőszak nem játszik integráns szerepet a cselekmény, a jellem vagy a téma kibontásában, vagy
- ha felismerhető ok nélkül, túlzón, csak magáért az erőszakért van jelen, abból a feltételezésből kiindulva, hogy az erőszak a nézők számára attraktív, figyelemfelkeltő
hatású, ezért magasabb nézettséget garantál.
Összességében nemcsak a kiskorúak védelmére okot adó jelenetek száma, hanem főként azok minősége, a mű képi világa és üzenete alapozhatja meg az adott tartalom kiskorúak fejlődésének károsítására alkalmas tartalommá minősítését.

Annak megítélésekor, hogy az erőszak indokoltan vagy indokolatlanul van-e jelen, fontos támpontot jelenthet a tartalom műfaja (mint hír, dokumentum, könnyű szórakoztatás), illetőleg az a körülmény, hogy az erőszak ábrázolása milyen összefüggésben fordul elő (tájékoztatás,

1.2. Szexualitást ábrázoló tartalmak:
A kiskorúak fejlődésének károsítására alkalmas tartalomnak minősülnek továbbá az erotikus tartalmak, melyeknek meghatározó eleme a szexuális tevékenységek többé-kevésbé explicit megjelenítése.
Pornográf tartalomnak tekinthetőek azok a tartalmak, amelyben a nemiség, a szexuális cselekmények nyílt ábrázolása történik, illetve célja a szexuális ingerkeltés, a fizikai szexualitás a személyes kapcsolatoktól izoláltan jelenik meg, azaz a szexualitás ábrázolása minden hihető érzelmi kapcsolati összefüggést nélkülöz, a szexuális élvezetet abszolutizálja,
vagyis a szexualitás úgy ábrázolódik, mint kizárólagos megnyilvánulása az életről alkotott felfogásnak, az emberi ábrázolásmód egy bármikor kicserélhető szexuális tárgy szintjére redukálódik, amely csupán a szexuális vágy kielégítésére szolgál és egy puszta inger-válasz lényként kerül bemutatásra.

Azok a tartalmak, melyek a homoszexualitást vagy a születési nem megváltoztatást propagálják, kiskorúak fejlődésének károsítására alkalmas tartalomnak minősülhetnek. A születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitásnak a megjelenítése nem tilalmazott általánosságban. Nem
általában ezek megemlítése, az adott tartalmon belüli közvetett vagy közvetlen azonosíthatósága (megnevezése, kikövetkeztethetősége stb.) igényel mérlegelést a besorolás szempontjából, hanem az, hogy az adott tartalomban pl. a homoszexuális személyek közötti, az ezen szexuális irányultságukra való tekintettel megjelenő közvetlen
kontaktus, kapcsolat, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, vagy a születési nem megváltoztatásának ábrázolása, megjelenítése a tartalom meghatározó, lényegi eleme, a tartalom mondanivalója (erről szól a tartalom), vagy ha a tartalom ezen elemeket, illetőleg a homoszexualitást követendő magatartásként ábrázolja, népszerűsíti.

Meghatározóan jeleníti meg a tartalom a nemváltással és a homoszexualitással kapcsolatos témaköröket, ha a bemutatott tartalom fókuszában a homoszexualitás vagy a nemváltoztatás
értékeinek, előnyeinek, különlegességének, egyediségének hangsúlyozása áll, azaz e témák a tartalom központi, esszenciális és nélkülözhetetlen részét képezik.
Népszerűsítésnek minősül a homoszexualitásnak és a születési nem megváltoztatásának társadalmi normaként, a hagyományos heteroszexuális életviteltől vonzóbb, követendő életformaként történő bemutatása, továbbá az e témákkal kapcsolatos, a tartalmakban megjelenő propagandatevékenység, melyek célja ezen ideológiák, nézetek terjesztése, a kiskorúak érzelmi befolyásolása, a kommunikáció eszközeivel történő meggyőzése.

Nem tekintendők problematikusnak a gyengédséget kifejező általános gesztusok, mint a puszi, ölelés, kézen fogva sétálás, csók, feltéve, ha azok bemutatása nem öncélú, nem a tartalom központi meghatározó eleme, nem képezi az adott tartalom fő témáját, nem jelenik meg hangsúlyosan, hanem egyértelműen a gyengédség, a szeretet, az összetartozás vagy adott esetben az együttérzés szemléltetésére irányul. Abban az esetben, ha a tartalomban
bemutatásra kerül a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés, a nem megváltoztatásának, valamint a homoszexualitás vagy annak népszerűsítése, mérlegelni kell,
hogy e megjelenítés alkalmas-e a kiskorúak fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésének kedvezőtlen befolyásolására.

1.3. Egyéb, a kiskorúak védelme szempontjából káros tartalom
Kiskorúak fejlődésének károsítására alkalmas tartalomnak minősülnek az olyan alkotások, amelyekre a diszkriminatív vélekedések bemutatása jellemző, és e viselkedést helytelenítés nélkül, leegyszerűsítve, esetenként humorosan tálalják, kultikussá vált figurákon keresztül népszerűsítik. Nem megengedhető azonban az ártalmatlannak vagy jogosnak ábrázolt agresszió olyan személyek ellen, akik külső megjelenésük, kulturális és társadalmi önmeghatározásuk, szokásaik vagy gondolkodásmódjuk mássága alapján szenvednek el
erőszakot. Ide sorolhatók azok a tartalmak is, amelyek a veszélyes és határozottan nagy kockázattal járó magatartásformákat vonzó és - akár indirekt formában is -utánzásra csábító módon jelenítik meg, és az azokat bemutató szereplőket `bevállalósságuk` révén piedesztálra
emelik. Az olyan alkotások, melyekben a droghasználat, mint vonzó életforma jelenik meg, és a könnyed stílusukból kifolyólag bagatellizálják a fogyasztás vagy a szerrel való kereskedelem következményeit, ezáltal alkalmasak lehetnek a szerek kipróbálása iránti kíváncsiság felkeltésére, ebbe a kiskorúakra káros tartalmak közé sorolandók.

11.
Az itt 10. pontban felsorolt és előírt szabályok megszegésének esetére a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó rendelkezések irányadóak, illetve megszegésük esetén Üzemeltető a szerződést megszüntetheti a Felhasználóval. Amennyiben a feltöltött tartalommal kapcsolatban gyanú merül fel, hogy a 10. pontban előírt feltételeket megszegi akkor az Üzemeltető jogosult a feltöltött tartalom törlésére. A törlés ellen a Felhasználó panaszt nyújthat be.

12.
A szerződés megszűnésének bármely esetére az Üzemeltető jogosult a Felhasználónak a weboldalhoz való hozzáférését megszüntetni és a Felhasználó által feltöltött tartalmat a rendszerből törölni. Üzemeltető egyidejűleg törölheti a Felhasználó személyes adatait is.

13.
A Felhasználó kifejezett és eltérő tartalmú, az Üzemeltetővel legalább e-mail útján közölt nyilatkozatáig az Üzemeltető jogosult a felhasználó által közölt tartalmat más honlapon megjelentetni, illetve arról gyűjteményes művet elektronikus és/vagy papírformában készíteni. Erre az esetre a Felhasználót jogdíj nem illeti meg, de a mű forrásául az Üzemeltető a felhasználót megjelölheti.

14.
Felhasználó nem sértheti meg a AUTOSVIDEOK honlap biztonságát. A biztonságos működés megsértésének minősül különösen az, ha
- a Felhasználó a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz hozzáfér, ha
- a Felhasználó kísérletet tesz arra, hogy a AUTOSVIDEOK szolgáltatásába beavatkozzon, azt megzavarja,
- a weboldalon vírust helyez el,
- a weboldalt túlterheli.
A Felhasználó az Üzemeltető írásos engedélye nélkül nem jogosult a weboldalon termékeket, vagy szolgáltatásokat hirdetni, reklámozni, propagálni.

15.
Felhasználó jogosult a Weboldal működésére az Üzemeltető felé javaslatokat, észrevételeket tenni, ötleteket adni. A Felhasználó ellentétes nyilatkozatáig a felajánlás kizárólagos felhasználási joga az Üzemeltetőt illeti jogdíj megfizetése nélkül a forrás esetleges megjelölésével.

16.
Üzemeltető a jelen szerződés felmondására határidő és előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal bármikor jogosult. Üzemeltető felmondásának minősül az, ha a weboldal működését részben, vagy teljes egészében megszünteti. Az Üzemeltető a szerződésnek a felmondással történő megszüntetéséről előzetesen a felhasználót nem értesíti.

17.
Üzemeltető a Felhasználó előzetes értesítése nélkül jogosult a Weboldal működésének módosítására. Jelen általános szerződési feltételek irányadóak a módosított Weboldal szolgáltatásainak igénybevételére akkor, ha a módosítást követően a Felhasználó a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

18.
A Weboldalt a Felhasználó saját felelősségére látogatja. A Weboldal látogatásával, rendeltetésszerű és/vagy nem rendeltetésszerű használata okán bekövetkezett bárminemű kárért az Üzemeltető nem felel.

19.
Üzemeltető mindent megtesz azért hogy a Weboldal folyamatosan üzemeljen. A Weboldal üzemeltetése karbantartás céljából megszakítható, amelyről az Üzemeltető a Felhasználót előzetesen nem köteles értesíteni.

20.
Üzemeltető jogosult a Felhasználónak a felhasználó által közölt adatait tárolni, feldolgozni és hasznosítani.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatait az Üzemeltető a szolgáltatása minőségének fejlesztéséhez a felhasználó érdekeinek érvényesítéséhez, továbbá tájékoztatási tevékenységéhez felhasználja. Az Üzemeltető a felhasználó személyes adatait a Felhasználó előzetes értesítése nélkül közli a hatóságokkal, ha arra az Üzemeltetőt jogszabály kötelezi. Üzemeltető felhasználja a Felhasználó adatait a saját statisztikai és marketing tevékenységéhez.

21.
Felhasználónak a szolgáltató által kezelt személyes adatai tekintetében az adatkezelő az Üzemeltető. Az adatok tárolásához, feldolgozásához az üzemeltető harmadik személy szolgáltatását nem veszi igénybe. Felhasználók személyes adatait az Üzemeltető a saját szerverein tárolja. Felhasználó személyes adatainak tárolása és kezelése az Üzemeltető és Felhasználó között hatályba lépett jelen jogviszony megszűnésével egyidejűleg megszűnik. Az adatkezelést és adattárolást az üzemeltető az adatok törlésével szünteti meg. Az adatok törlését követően az Üzemeltető a Felhasználó adatait, azok anonimizálása után kizárólag statisztikai célból felhasználhatja. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a Felhasználó személyes adatait, azok tárolása és kezelése során kizárólag az Üzemeltető munkavállalói ismerik meg, akik az Üzemeltetővel kötött munkaszerződésük vonatkozó rendelkezése szerint azokat kötelesek titokban tartani.
Az Üzemeltető kifejezetten szavatol azért, hogy a Felhasználók személyes adatainak tárolása és kezelése a mindenkori jogszabályoknak megfelelően történik.
Üzemeltető napló file-okat készít a Felhasználók számítógépeinek egyes adatairól, IP címeiről, a Weboldal látogatottsági adatainak generálása és a Weboldal működése körében felmerülő hibák és támadási kísérletek elhárítása céljából.
Üzemeltető a Felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adat file-okat telepíthet a Felhasználó számítógépére - cookie - adatfeljegyzés, a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó további látogatásának megkönnyítése céljából. Ezen adat file-ok használata során az Üzemeltető tudomására jutott személyes adatokat az Üzemeltető nem tárolja, és nem kapcsolja a Felhasználóhoz és azokat a Felhasználó látogatásának végével maradéktalanul törli.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy az IP címéhez harmadik személyek hozzáférhetnek úgy, hogy ő a AUTOSVIDEOK szolgáltatásának igénybevétele során ellátogat egy másik weboldalra, vagy rákattint egy harmadik személy által üzemeltetett, a AUTOSVIDEOK szerveréről elérhető hirdetésre. Ezen adatok törléséért az Üzemeltető a jogviszony megszűnésekor nem vállal felelősséget.

22.
Üzemeltető rögzíti, hogy a Felhasználó személyes adatainak tárolásának és kezelésének a célja a szolgáltatással kapcsolatosan felmerült viták rendezése, felvilágosítás nyújtása, működési problémák elhárítása, az általános szerződési feltételek érvényre juttatása, az általános szerződési feltételekben rögzített jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése. Az adatok felhasználása reklámozás és marketing célokra a felhasználó ellentétes nyilatkozatáig megilleti az Üzemeltetőt. Az általános szerződési feltételek, és azon belül a jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával a felhasználó hozzájárul az ebben a pontban körülírt, Üzemeltető által végzett adatkezeléshez.

23.
Felhasználó személyes adatainak felhasználásával a szerződés a hatálya alatt az üzemeltető jogosult a felhasználónak a felhasználó ellentétes tartalmú nyilatkozatáig a szolgáltatással kapcsolatos, nem reklámcélú üzenetet küldeni.

24.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a személyes adatait az Üzemeltető közli a hatósággal a Felhasználó gyanús, vagy jogsértő tevékenysége és/vagy bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja esetén.


25.
Kiegészítő feltételek:

A következő és ezekkel összefüggő tartalmak megosztása, nyilvánosságra hozása 2022.03.01-től visszavonásig tilos oldalunkon:
- RT - Russia Today English
- RT - Russia Today UK
- RT - Russia Today Germany
- RT - Russia Today France
- RT - Russia Today Spanish
- Sputnik.
Jelen szabály megszegése esetén a Felhasználó adata és az összes általa feltöltött tartalom az Üzemeltető által törölhető.

26.
Amennyiben valamely feltöltött tartalmat eltávolítottunk, mert szerintünk sértette jelen szerzodési feltételeket, és a feltöltő nem érzi jogosnak az eltávolítást, akkor panaszát a kapcsolat alatti e-mail címünkre megteheti. A panaszt ki fogjuk vizsgálni, és a vizsgálat eredményéről arra az e-mail címre fogunk küldeni válasz levelet, ahonnan a panasz érkezett. Amennyiben jogosnak tartjuk a panaszt, akkor a kért tartalmat vissza fogjuk állítani. Amennyiben nem tartjuk jogosnak a panaszt akkor a tartalom a továbbiaskban sem fog oldalunkon megjelenni. Ez utóbbi indkokát a levelünkben részletezni fogjuk. Kérjük olvassal el Panaszkezelési Szabályzatunkat

27.
Üzemeltető az adatbiztonság megsértése esetére csak azért felel, ami bizonyíthatóan neki felróható.
Jelen általános szerződési feltételeket és az Üzemeltető adatvédelemre vonatkozó nyilatkozatát a Felhasználó átolvasás és gondos értelmezés után a regisztráció elküldésével minden további feltétel nélkül elfogadja.Budapest, 2024.01.15.

 


Mind | 0 - 9 | A - Á | B | C-CS | D | E - É | F | G-GY | H | I - Í | J | K | L-LY | M |
N-NY | O-Ó-Ö-Ő | P | Q | R | S-SZ | T-TY | U- Ú-Ü-Ű | V | W | X | Y | Z-ZS| Nincs
kiválasztva:
Nincs
   
3 Autós videók a világ minden tájáról. Kíváncsi autó csodákra? Autós balesetek videói érdeklik? Autós videók oldalunkon autós ütközések, autós kiállítások, autós ütközések és vicces autós videók egyaránt megtalálhatók. Az autós videók oldal több mint szórakozás. Küldjön be ön is autós videók oldalunkra linkeket!  
 
  Autós videók oldal
Szerződési feltételek | Panaszkezelés | Adatvédelmi tájékoztató | Kapcsolat
Mobil változat